Nasza rodzina - impresje genealogiczne

Mój dziadek - Stanisław Kozłowski jr. /1956/

Nasz dziadek Stanisław Kozłowski urodził się w Niszczewicach w pow. inowrocławskim 24 marca 1890 r. Ukończył szkołę wydziałową i 4 klasy gimnazjum. W latach 1904-7 był uczniem w zawodzie wędliniarsko-rzeźnickim. W tym zawodzie osiągnął szczyty - w latach 30. był wiceprezesem Polskich Związków Rzeźnicko-Wędliniarskich RP z siedzibą w Poznaniu. Od 1911 r. mieszkał w Chełmży gdzie należał do grona najbardziej zasłużonych obywateli. Od 1929 r. był członkiem Magistratu, ławnikiem i sędzią niezawodowym, od 1930 r. starszym cechu rzeźnicko-wędliniarskiego, od 1936 r. prezesem Kurkowego Bractwa Strzeleckiego, dyrektorem Pomorskiego Syndykatu Skór w Toruniu. Był odznaczony "Medalem Niepodległości", odznaką "Frontu Pomorskiego" i wieloma innymi widocznymi na fotografiach.
Niestety nie miałem okazji go poznać - zmarł 7 grudnia 1956 roku. Za życia nie doczekał się żadnego wnuka.
W opinii wszystkich, którzy go znali był człowiekiem niezwykle uczciwym, sprawiedliwym i pobożnym.

Multimedia

LPNazwaDataOpis
1Dziadek Stanisław 1911-141911
To jest chyba najstarsze zdjęcie dziadka. W latach 1911-1914 jako obywatel Niemiec - mieszkaniec Prus Zachodnich - miasta Chełmży (Culmsee) odbywał służbę wojskową w wojsku niemieckim. Po odzyskaniu niepodległości wstąpił na ochotnika do wojska polskiego i brał udział w szkoleniu od 4.VII.1920 do 6.XI.1920 r. Służył w stopniu kaprala. Nie posiadam żadnych informacji czy brał kiedykolwiek udział w działaniach wojennych.
- Powyższy fragment napisałem jeszcze przed otrzymaniem dokumentów z Centralnego Archiwum Wojskowego. Więcej o waleczności dziadka można przeczytać w części "Medal Niepodległości".  
2Babcia Adela zd. Manikowska1920
Babcia Adela była naszą przybraną i jedyną babcią. Także rodzice naszego Taty zmarli młodo zaraz na początku II wojny.  
3Franciszka i Stanisław Kozłowscy1925
Zdjęcie sprzed 1925 r. Moi dziadkowie Franciszka z domu Klimek i Stanisław - babcia zmarła w lipcu 1930 r. kilka dni po narodzinach naszej mamy.  
4Dziadek Stanisław z synem Tadziem1930
Najlepsze lata w życiu dziadka - w Polsce Niepodległej. Chełmża lata trzydzieste.  
5Historia Cechu Rzeźnickiego w Chełmży - 1930 r.1930
W 1931 roku wydano Księgę Pamiątkową z okazji 600 lecia Cechu Rzeźnickiego w Toruniu. Dwie strony poświęcono w niej chełmżyńskiemu cechowi, któremu szefowali senior i junior Kozłowscy. Na zdjęciu kopia drugiej strony.  
6Cech Rzeźnicki w Chełmży w 1930 r.1930
W 1931 roku wydano Księgę Pamiątkową z okazji 600 lecia Cechu Rzeźnickiego w Toruniu. Dwie strony poświęcono w niej chełmżyńskiemu cechowi, któremu szefowali senior i junior Kozłowscy. Na zdjęciu kopia strony.  
7Towarzystwo Gimnastyczne Sokół1930
Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" w Chełmży istniało w latach 1895-1939 r. należało do wielkiego ogólnopolskiego ruchu patriotycznego, którego celem było propagowanie poprzez gimnastykę idei narodowych i demokratycznych. Wychowanie nowych pokoleń Polaków patriotów bez powiązania z partiami politycznymi. Pierwsze pomysły powołania takiego ruchu pojawiły się po upadku powstania styczniowego w 1863 r. Początek sokolnictwa datuje się w roku 1867.


Na zdjęciu z 1930 r. dziadek siedzi w meloniku drugi od lewej. Na piewszym planie leżący najbliżej sokolik w rogatywce to prawdopodobnie jego syn Tadeusz.  
8Drugie wesele dziadka1931
Po śmierci Franciszki - noworodkiem i synem Tadeuszem opiekowała się Adela Manikowska córka najstarszej siostry Franciszki - Bronisławy. W rok później, 9 września 1931 r., została drugą żoną dziadka. Mimo różnicy całego pokolenia w rodzinie Klimków - była tylko o dwa lata młodsza od babci Franciszki.  
9Babcia Adzia i Jędruś1935
Babcia Adela miała swojego naturalnego synka - Jędrusia niestety zmarł w dzieciństwie - prawdopodobnie na dyfteryt.  
10Dziadkowie Adela i Stanisław 1936
Zdjęcie z roku 1936. Dziadek został królem Bractwa Kurkowego.  
11Stanisław Kozłowski jr. król Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w 1936 r. 1936
Od 1936 roku do wybuchu wojny dziadek był prezesem Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Chełmży.  
12Bractwo Kurkowe w Chełmży - 1936 r. 1936
Bractwo Kurkowe w Chełmży - 1936 r. - dziadek siedzi czwarty od lewej. W tym roku został Królem - Prezesem Bractwa. Niedawno znalazłem informację, że jego zięć, Sylwester Muszyński był królem, w okresie międzywojennym, czterokrotnie. Podobno potem już celowo strzelał źle podczas zawodów o króla strzelców - bo miał dość fundowania poczęstunków dla przegranych kolegów.  
13Komunalna Kasa Oszczędności miasta Chełmży1937
Zarząd Komunalnej Kasy Oszczędności miasta Chełmży. W środku Kozłowski - naczelnik, po lewej Grutzmacher - zast. naczelnika, po prawej Jastak - dyrektor. Tyle wynika z podpisu pod fotografią - z tyłu odręcznie dopisana data 1937 r. Nie ulega wątpliwości, że to nasz dziadek - być może w swojej zawodowej karierze trafiła mu się posada naczelnika Kasy - nie znalazłem nigdzie dodatkowych informacji (co prawda poszukiwań jeszcze nie rozpocząłem).  
14Dziadek, babcia Adela, mama i wujek Tadeusz1946
Rodzina naszej mamy - szczęśliwie wszystkim udało się przeżyć wojnę i okres powojenny. Po wojnie dziadek był poszukiwany przez NKWD, ale udało mu się ukryć w najgorszym okresie wywózek do Rosji.  
15Pomorski Syndykat Skór - 60 urodziny dziadka1950
Pomorski Syndykat Skór Spółdz. z odp. udz.
Toruń 1950

Jedną z pamiątek pozostałych po dziadku jest tablo firmowe z jego ostatniego miejsca pracy. Oryginalne tablo ma wymiary 70x50 cm. Znajdują się na nim fotografie 27 osób, fotografia pomnika M. Kopernika, kościoła i siedziby firmy. Zwłaszcza fotografia lokalu firmy pokazuje, że jest to już czas siermiężnego socjalizmu. Obdrapane ściany, szary papier i gazety w szybach wystawowych.
Na tablo główną postacią jest nasz dziadek Dyr. Stanisław Kozłowski. Pozostałe osoby podpisane są inicjałem imienia i nazwiskiem. Są to kolejno od góry i lewej strony:
J. Kadukowski, B. Misko, A. Surdyk, M. Łopiński, T. Katarzyński, M. Samulewski, J. Łysakowski, E. Kolasińska, M. Chojnacka, F. Jaugschówna, W. Skański, B. Zawacki, Cz. Karszewski, Wł. Samulewski, E. Krause, Wł. Olewiński, J. Łopatka, J. Brodowski, F. Jastrzębski, Wł. Kamiński, A. Tobolski, J. Kasprowicz, Wł. Foj, Wł. Kaliszewski, St. Sarnowski, T. Laskowski. Fotografie J. Łysakowskiego i F. Jaugschówny są w oryginale zaplamione ciemną farbą.

Na zdjęciu jest kopia tablo – obrazka o wym. 26x22 cm z roku 1950 (zakupiłem ten obrazek niedawno na Allegro – zadziwiające, że trafiłem na niego kilkanaście minut przed końcem licytacji). Z tyłu tego obrazka jest napis ołówkiem 24 marca 1950 r. – 60 urodziny Stanisława Kozłowskiego – wygląda na to, że jest to pamiątka z urodzin dziadka.
W dokumentacji adres na pieczątce jest: ul. Prosta 20.
W dokumentacji dziadka z dn. 22.11.1951 jest podany adres Jęczmienna 29 oraz lata pracy w Syndykacie 1934-39 oraz 1945-51.
Na fotografii można odczytać na budynku: Małe Garbary.
 
16Stanisław Kozłowski lata 50.1950
W okresie powojennym wszelka inicjatywa społeczna i gospodarcza dziadka była hamowana. Do 1951 roku był dyrektorem Pomorskiego Syndykatu Skór z siedzibą w Toruniu przy ul. Jęczmiennej. Później chyba przemianowaną w spółdzielnię pracy.  
17Sklep dziadka rok 19311931
Do roku 1931 dziadek prowadził sklep rzeźnicki pod adresem Rynek 10. Sądząc po frontonie jest to chyba kamienica obok domu dziadka - w dokumentach jest zawsze podawany adres zam. Rynek 11. Możliwe, że wynajmował lokal sklepowy w kamienicy obok. Na fotografii od lewej wujek Tadzio, dziadek, babcia Adela, na ręku nasza mama, a w drzwiach chyba cicia Mania siostra Adeli. Kto trzyma naszą mamę na ręku jeszcze nie wiem.  
18Chelmża kamienice_przy_rynku1915
Widok na kamienice przy rynku w Chełmży. Lata ok. 1910-20. Zdjecie pokazuje, że jednak sklep rzeźnicki dziadka mieścił się w jego kamienicy - tej niskiej w środku fotografii.  

Strona przedstawia historie wielu spokrewnionych rodzin wywodzących się z Kujaw, Ziemii Chełmińskiej, Pomorza Gdańskiego: Głowackich, Kozłowskich, Klimków, Ruckich, Bielickich, Manikowskich, Kurowskich, Michalskich, Klińskich, Czajkowskich, Żyndów
Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" firmy PL-SOFT S.C