Nasza rodzina - impresje genealogiczne

Życiorys dziadka - Medal Niepodległości /25-06-2010/

W końcu czerwca 2009 roku dotarła do mnie przesyłka z Centralnego Archiwum Wojskowego w Warszawie. Zachowały się dokumenty dziadka jakie składał w związku z otrzymaniem Medalu Niepodległości w 1938 roku. Do kwestionariusza dołączony był życiorys i przebieg pracy ideowo-wychowawczej.

Z życiorysu wynika, iż dziadek do 1911 roku mieszkał w Inowrocławiu – tam ukończył szkołę średnią i uczył się zawodu rzeźnickiego u ojca.
Szkoła, w której dziadek się kształcił przez 10 lat, to obecnie I LO im. Jana Kasprowicza, wówczas niemieckie Königlichen Gymnasium zu Hohensalza (Inowrocław, po niemiecku Inowrazlaw, w latach 1904-1920 i podczas okupacji niemieckiej przemianowano na Hohensalza). Początki tej szkoły sięgają 1855 roku – w roku 1905 kiedy dziadek ją kończył uroczyście obchodzono 50-lecie jej istnienia. W szkole działało polskie Towarzystwo Tomasza Zana i uczono języka polskiego i historii Polski. Pomimo pruskiego drylu i ograniczania legalnej nauki języka polskiego, szkoła wykształciła liczne grono młodych Polaków, którzy po odzyskaniu niepodległości stanowili dobrze przygotowaną elitę społeczeństwa polskiego.
Swoją działalność wojskową opisał dziadek w życiorysie, którego kopia jest tu załączona.
W latach 1915-18 dziadek był wcielony do armii niemieckiej, w 1919 roku należał do chełmżyńskiej Straży Ludowej a po włączeniu Chełmży do Polski – jako ochotnik brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej.

Multimedia

LPNazwaDataOpis
1dziadek kwestionariusz25-06-2010
Kwestinariusz dziadka złożony z okazji otrzymania Medalu Niepodległości.  
2dziadek życiorys25-06-2010
Z życiorysu wynika, iż dziadek do 1911 roku mieszkał w Inowrocławiu – tam ukończył szkołę średnią i uczył się zawodu rzeźnickiego u ojca.  

Strona przedstawia historie wielu spokrewnionych rodzin wywodzących się z Kujaw, Ziemii Chełmińskiej, Pomorza Gdańskiego: Głowackich, Kozłowskich, Klimków, Ruckich, Bielickich, Manikowskich, Kurowskich, Michalskich, Klińskich, Czajkowskich, Żyndów
Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" firmy PL-SOFT S.C