dziadek Stanisław Kozłowski jr.
Kategoria: rodzina Kozłowskich z Chełmży