Maria Muszyńska
Kategoria: rodzina Kozłowskich z Chełmży

Maria Muszyńska z domu Kozłowska - siostra Stanisława i Juliana - żona Sylwestra Muszyńskiego.