Marianna Manikowska
Ciocia Mania - na zdjęciu pierwsza z lewej.